måndag, februari 06, 2012

Felslut Folkpartiet

Väcktes av ekots käcka stämma och nyheten att det Folkpartistiska kommunalrådet i Sollentuna vill införa ungdomslöner. Känns förslaget igen? Det beror på att Centerpartiet lanserade idén för ganska många år sedan…

I sig är det inget dåligt förslag, det gör unga mer attraktiva att anställa och kompenserar för de naturliga ”brister” som finns i form av mindre arbetslivserfarenhet genom att ge dem möjlighet att gå in till en lägre lön för att på så sätt minska trösklarna.

Folkpartiets version av ungdomslönen blir dock märkligt, man fokuserar nämligen på offentlig sektor – det är där jobben till unga ska skapas menar man.

Detta blir något av en rundgång, eller ett spel för gallerierna, om du så vill. För om ungdomsjobben i offentlig sektor ska bli något annat än ren socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik - en folkpartistisk variant av plusjobben, måste det ju handla om riktiga arbetsuppgifter, dvs. de unga ska utföra jobb som någon annan gör idag.

Men kommunalrådet Lennart Gabrielsson verkar inte ha den intentionen, utan säger istället till
ekot appropå undanträngningseffekter att ” det är en risk vi ska försöka eliminera”.

Med andra ord är det, förutom möjligtvis lönenivån, svårt att se någon skillnad på det folkpartistiska förslaget och den gamla tidens plusjobb. Båda förslagen handlar om att det offentliga hyfsar siffrorna på arbetslösheten genom konstruerade jobb. Känns inte särskilt fräscht.