söndag, juli 25, 2010

Kilometerskatten en katastrof för Milko

Svarade precis på miljöpartisten Stina Bergströms inlägg om Skattefria dagen, och hittade då ett annat inlägg på Stina Bergströms blogg. Det handlade om Milkos nedläggning av mejeriet i Karlstad och kilometerskatten.

Genom ett högst märkligt resonemang får Stina det att låta som att en kilometerskatt skulle gynna Milko, såhär skriver Stina:

”För hur bra känns det att köpa mjölk som körts 19 mil till Falköping och sedan 19 mil tillbaka? Det är en konstig värld vi lever i när det är mer lönsamt att sälja åksjuk mjölk än närproducerad. Det gör mig än mer övertygad om transportkostnaderna är för billiga och det är nödvändigt med en kilometerskatt. Både för klimatet och för att gynna det närproducerade.”

I verkligheten skulle kilometerskatten bli en katastrof för de branscher där det inte finns något alternativ till transport på vägar. Mjölken produceras inte i järnvägarnas stationshus, och träden växer inte i dungar med gångavstånd till närmsta kombiterminal. För en vanlig åkare skulle kilometerskatten kosta runt 170 000 kronor per lastbil och år. För mjölkbilen blir kostnaden förmodligen ännu högre.

Resultatet av skatten skulle inte bli att Milko bestämmer sig för att behålla mejeriet i Karlstad. Kostnaden per kilometer skulle bli så hög, att de transportvinster som skulle göras genom att behålla mejeriet skulle vara försumbara. Miljöpartiet räknar nämligen med att dra in fyra miljarder per år på sin skatt, och eftersom man påstår att norra sverige, samt skogsindustrierna, kan komma att undantas blir kostnaden för ett mejeri i mellansverige ohemult stor.

Resultatet skulle snarare bli att företagets redan hårt prövade ekonomi skulle gå ännu sämre, och det skulle få betalas av bönderna, som redan idag har obefintliga marginaler – eller av konsumenterna i butiken. Kilometerskatten är ett puckat påfund. Den minskar icitamenten att byta drivmedel, en transport på biodiesel skattas lika hårt som en transport med fossil diesel. Skatten straffar landsbygden, och de branscher där det faktiskt inte finns andra alternativ än lastbil. Att utmåla den som Milkos räddning är ingenting annat än osanning.

Svar till Stina om skattefria dagen

Miljöpartiets Stina Bergström svarar på sin blogg på mitt inlägg om Skattefria dagen.
Skämt åsido är jag hjärtinnerligt trött på prat om att staten snor våra pengar, eller som Marie skriver ”När du räknar samman alla skatter utgör de 54,7 procent av allt du tjänar, och teoretiskt sett jobbar du alltså åt staten fram tills just idag, när du istället börjar tjäna pengar åt dig själv”

Nej Stina, staten snor inte våra pengar, vi lever i en demokrati och har därmed gett staten rätt att beskatta oss. Däremot är skatten ingenting annat än våra gemensamma pengar – och tro mig, jag betalar gärna skatt till vård, skola och omsorg och till en hel del annat också. Men om vi slutar ifrågasätta vad våra pengar går till, om vi accepterar att mer och mer av våra tillångar går till statens kassa och om vi har ett synsätt där skatteåterbäring innebär att vi får pengar av staten, snarare än att vi får tillbaks det som var vårt från början, då tror jag att vi är illa ute.

Det innebär att vi ger bort lite av vår frihet, men det innebär också att vi slutar kräva att staten effektiviserar sig, blir bättre och använder våra pengar på ett resurseffektivt sätt. Så mycket välfärd som möjligt för varje investerad krona, med andra ord.

tisdag, juli 20, 2010

Grattis idag har du jobbat ihop din skatt

Idag är ingen vanlig dag – för idag är dagen när du har betalat all din skatt till staten. Den så kallade skattefria dagen. När du räknar samman alla skatter utgör de 54,7 procent av allt du tjänar, och teoretiskt sett jobbar du alltså åt staten fram tills just idag, när du istället börjar tjäna pengar åt dig själv.

Organisationen Skattebetalarna firar inte bara skattefria dagen, de firar också att dagen idag infaller på samma datum som för 40 år sedan när mätningen startade. Efter att ha haft ett ökat skattetryck under nästan 40 år har Alliansregeringen nu gett människor lite mer pengar i plånboken, och därmed lite mer frihet att bestämma själva.

Det är ta mig tusan värt att fira! Finansminister Anders Borg får en välförtjänt 70-talsslips i nylon av Skattebetlarnas förening, själv lyxar jag till det med en kaka till kaffet.

Och just det, efter maktskiftet är Sverige inte heller längre landet med världens högst beskattade låginkomsttagare. Det är värt en kaka till!
Läs mer om skattefria dagen här.

måndag, juli 12, 2010

467 miljoner i straffskatt på värmlands unga

Alliansens ungdsomförbund lanserade häromdagen sidan www.ungdomsskatt.nu på sidan kan du som är under 26 år räkna ut hur mycket dyrare det skulle bli för din chef att ha dig anställd med de rödgrönas politik.

Med dubbelt så hög arbetsgivaravgift straffskattas ungdomar. Reformen beräknas dra in 11 miljarder till statskassan, och är därmed den största besparingen i vänsterpartiernas buget. Pengarna ska istället användas för att höja ersättningen i a-kassan för de rikaste och för att sänka skatten för pensionärer.

Centerpartiet har gjort beräkningar som visar att nästan 22000 ungdomar skulle drabbas bara i Värmland, och kostnaden för arbetsgivarna i Värmland skulle bli 467 miljoner kronor. Det är ett idiotiskt och osolidariskt förslag, och det kommer definitivt inte bidra till att fler unga människor får jobb.

söndag, juli 04, 2010

Frihet och feminism - funkar det?

Utmanar feminismen Liberalismen? Möjligheten till fria val är fundamental för liberalismen. Men möjligheterna till fria val begränsas fortfarande av maktstrukturer, invanda könsmönster och föreställningar. I vilken utsträckning bör en liberal politik ta hänsyn till, och förändra, invanda mönster och föreställningar? I så fall hur?

Den lilla delikata frågan sitter jag och funderar på ikväll, när jag förbereder mig för ett seminarium med den gröna tankesmedjan Fores under Almedalsveckan. Med mig i diskussionen har jag bland annat Alexander Bard från Liberati, Jenny Sonesson från Liberala kvinnor och frilandsskribenten Johanna Nylander. Läs mer här.

För mig är det feminism en frihetsfråga och en självklar del av liberalismen. Inte en motsats. Att vara feminist innebär inte att man påstår att kvinnor är viljelösa offer, eller att det finns en global konspiration bland män. Det är ett erkännande av att vi lever i en värld som ännu inte är rättvis. Där kvinnor som grupp missgynnas, jämfört med män som grupp. Det betyder inte att varje enskild kvinna missgynnas, diskrimineras, eller upplever orättvisa. Men det innebär att man ser att vi har maktförhållanden i världen som måste ändras. Att kvinnor och män måste ha lika rättigheter och möjligheter att påverka sina liv och förverkliga sina drömmar.

Det finns naturligtvis några områden där den frågan ställs på sin spets. Sexköpslagen är en sådan, föräldraförsäkringen är en annan. Det är ingen högoddsare att båda dessa frågor kommer att vara på tapeten under seminariet.

När det gäller föräldraförsäkringen är det för mig en ganska enkel fråga, staten bör behandla alla människor som individer, inte som ett kollektiv. Det är rimligt att försäkringen individuellt tillfaller varje vårdnadshavare. Mina skattepengar ska fasen inte gå till att upprätthålla ojämställda strukturer.

I den bästa av världar, där alla människor alltid är kapabla att göra fria och rationella val, vore heller inte frågan om sexköp ett problem. Men även liberalismen måste förhålla sig till verkligheten och i den är den lyckliga horan definitivt en mycket sällsynt art. Jag har försökt att hitta bevis för att hon är i en förkrossande majoritet – och för att jag har missförstått hela sexindustrin. Jag har inte lyckats.

Missförstå mig rätt, hon finns säkert. Bland annat Socialstyrelsens rapport “Kännedom om prostitution 2007” pekar på en oerhört komplex bild av vem som prostituerar sig. Men man pekar också på att det är först när man har tagit sig ur prostitution som man ger en bild av att man har lidit.

Däremot finns otaliga bevis på att prostituerade lider.

I undersökningen "Prostitution and trafficking in nine countries: an update on violence and post traumatic stress disorder", intervjuade 854 personer som befann sig i eller nyligen varit i prostitution 63 procent hade varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Under tiden i prostitutionen hade 71 procent blivit misshandlade och 63 procent våldtagna. 68 procent uppfyllde kriterierna för posttraumatisk stressyndrom och deras symtom var lika allvarliga som för krigsveteraner, våldtäktsoffer och torterade flyktingar. 89 procent uppgav att de ville lämna prostitutionen om det var möjligt.

I dagarna överlämnades en utredning som har utvärderat sexköpslagen till Justitieminister Beatrice Ask, i utredningen slår man fast att prostitutionen i Sverige, till skillnad från i jämförbara länder, sedan förbudet infördes i vart fall inte har ökat. Förbudet mot köp av sexuell tjänst har också motverkat etableringen av organiserad kriminalitet i Sverige. Kriminaliseringen har därmed bidragit till att bekämpa prostitutionen och människohandel för sexuella ändamål.

Förbudet mot köp av sexuell tjänst har också en normativ effekt. Det har skett en markant förändring av inställningen till köp av sexuella tjänster som i tiden sammanfaller med kriminaliseringen av sexköp. Det finns numera ett starkt stöd för förbudet mot köp av sexuell tjänst i Sverige. Förbudet har visat sig ha en avskräckande effekt på sexköpare. Utredningen har inte kunnat finna att kriminaliseringen negativt drabbat de personer som utnyttjas i prostitution.

Med andra ord, ett ganska gott betyg för den svenska lagstiftningen, som verkar fylla sitt syfte. Ber om ursäkt för typ världens längsta inlägg, det ska inte ske igen – men det hjärtat är fullt av skriver fingrarna. Eller hur var det nu?