söndag, december 11, 2005

Kan politik vara en tillväxtbransch?

Jag prenumererar på riksdagens beslut i korthet, och häromdagen kom ett mail med de senast fattade besluten. Bland annat har våra vördade riksdagsmän och kvinnor fattat beslut om den nya filmpolitiken I sammanfattningen kan man läsa följande citat:

Inriktningen på filmpolitiken är bland annat att utveckla svensk filmproduktion och verka för att svensk filmpolitik blir en dynamisk tillväxtbransch.
Är det en tabbe av någon tjänsteman eller menar man verkligen att den svenska filmpolitiken ska bli en tillväxtbransch? Vart är avgränsningen och insikten i vad som faktiskt är politikens uppgift och vad som måste skötas av någon annan.

Jag kan möjligtvis, med visst motstånd, svälja att Sverige har en filmpolitik som vi pumpar in pengar i. Men jag kan faktiskt inte svälja att vi menar att det är politiken som är en tillväxtbransch. För vem fattar vi i så fall besluten? Vem ska vi röja mark för? Vilka företagare ska få stöd av politiken om det är just politiken i sig som är målet?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hoppas verkligen att det var ett tryckfel....fast med sittande regering kan man nog inte vara alltför säker.

Anonym sa...

Visst är det intressant att "Sverige har en filmpolitik som vi pumpar in pengar i". Men det gäller ju i så fall all politik. Pengarna pumpas vanligtvis in i politiken genom skattsedeln. Om filmpolitiken skall ses som en tillväxtbransch, så kan tillväxten enbart ske på två sätt. Antingen så pumpas det in mer pengar generellt i politiken eller också sker en omfördelning så att filmpolitiken helt enkelt får mer pengar i förhållande till andra områden.

Att filmpolitiken skall verka för att svensk filmpolitik blir en tillväxtbransch är i detta ljus således helt naturligt och innebär kort och gott att filmpolitikerna skall försöka få så stor del av kakan som möjligt. Att de skulle verka för att kakan generellt skall bli större är knappast troligt, eftersom de flesta politiker i regel blott suboptimerar sina egna specialområden.

Ett alternativt resonemang kring denna fråga avhandlas på youtman.org

Marie sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.