torsdag, november 16, 2006

Kallt eller varmt?

Bilder på KeK’s (Kosovos energibolag) anläggningar, det finns enorma mängder brunkol i Kosovo, fyndigheter som beräknas räcka i flera hundra år. Som ett resultat av detta försörjs Kosovo på el via två gigantiska brunkolsverk. Lite mer än hälften av det grundläggande behovet produceras i dessa två verk, trots detta är importen mycket liten – konsekvensen blir givetvis att människor inte har ström. Det finns inte nog med el, då återstår ved. En kubikmeter ved kostar lite drygt en halv normal månadslön.

Givetvis får kolkraften konsekvenser för miljön. Kullen på den andra bilden är egentligen ingen kulle utan tusentals ton aska. Aska är basiskt och för att på något sätt bli av med de enorma mängderna fyller man nu upp gamla gruvschakt med askan. Kanske inte lysande för miljön. I förgrunden kan man se två rör, ett projekt som skulle skapa ett fjärrvärmesystem, projektet skrotadades dock när man nått nästan ända fram till Pristina. Idag ligger rören och rostar.


Det andra av de två kraftverken byggdes i sovjetisk andra på 1960-talet och är i stort sett det samma idag. Att stå 150 meter utanför kraftverket var mindre kul, en stickande lukt satte sig i kläderna och gjorde det obehagligt att andas. I den lukten och röken lever, odlar och äter människor varje dag.

EU köpte in ett filter till det nyare av de två kraftverken. Konsekvensen av att använda filtret är att effekten blir lägre. Rent krasst står alltså valet mellan en bra miljö eller varma hus i vinter.

Inga kommentarer: