söndag, juli 25, 2010

Kilometerskatten en katastrof för Milko

Svarade precis på miljöpartisten Stina Bergströms inlägg om Skattefria dagen, och hittade då ett annat inlägg på Stina Bergströms blogg. Det handlade om Milkos nedläggning av mejeriet i Karlstad och kilometerskatten.

Genom ett högst märkligt resonemang får Stina det att låta som att en kilometerskatt skulle gynna Milko, såhär skriver Stina:

”För hur bra känns det att köpa mjölk som körts 19 mil till Falköping och sedan 19 mil tillbaka? Det är en konstig värld vi lever i när det är mer lönsamt att sälja åksjuk mjölk än närproducerad. Det gör mig än mer övertygad om transportkostnaderna är för billiga och det är nödvändigt med en kilometerskatt. Både för klimatet och för att gynna det närproducerade.”

I verkligheten skulle kilometerskatten bli en katastrof för de branscher där det inte finns något alternativ till transport på vägar. Mjölken produceras inte i järnvägarnas stationshus, och träden växer inte i dungar med gångavstånd till närmsta kombiterminal. För en vanlig åkare skulle kilometerskatten kosta runt 170 000 kronor per lastbil och år. För mjölkbilen blir kostnaden förmodligen ännu högre.

Resultatet av skatten skulle inte bli att Milko bestämmer sig för att behålla mejeriet i Karlstad. Kostnaden per kilometer skulle bli så hög, att de transportvinster som skulle göras genom att behålla mejeriet skulle vara försumbara. Miljöpartiet räknar nämligen med att dra in fyra miljarder per år på sin skatt, och eftersom man påstår att norra sverige, samt skogsindustrierna, kan komma att undantas blir kostnaden för ett mejeri i mellansverige ohemult stor.

Resultatet skulle snarare bli att företagets redan hårt prövade ekonomi skulle gå ännu sämre, och det skulle få betalas av bönderna, som redan idag har obefintliga marginaler – eller av konsumenterna i butiken. Kilometerskatten är ett puckat påfund. Den minskar icitamenten att byta drivmedel, en transport på biodiesel skattas lika hårt som en transport med fossil diesel. Skatten straffar landsbygden, och de branscher där det faktiskt inte finns andra alternativ än lastbil. Att utmåla den som Milkos räddning är ingenting annat än osanning.

Inga kommentarer: