fredag, maj 27, 2005

Mäns våld mot män

jag har alltid tillhört skaran som högljutt fnyst åt de som vill diskutera mäns våld mot män i samma andetag som mäns våld mot kvinnor. Jag har hävdat, och hävdar fortfarande, att mäns våld mot kvinnor är en del av en maktstruktur och ett förtryck på ett annat sätt än mäns våld gentemot andra män, men idag läste jag något intressant.

Kerstin Andersson, doktorand i etik vid Uppsala universitet skriver i tidningen Genus om den rådande mansbilden. Hennes tes är att så länge vi inte diskuterar våld mellan människor i ett stort perspektiv kommer vi inte att råda bot på det våld som sker inom hemmets väggar.

Så länge vi bara diskuterar vissa delar av mäns våld, till exempel den som riktar sig mot barn eller kvinnor kommer vi inte heller på djupet ifrågasätta den stereotypa mansbilden. Bilden av mannen kommer då fortfarande att innehålla aggressivitet och maktanspråk. Om vi diskuterade våldet i alla dess former kommer vi att på djupet vara mer kapabla att på djupet ifrågasätta den rådande mansrollen

3 kommentarer:

Erik Jansson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Erik Jansson sa...

Jag tror att det kan vara ett bra grepp. Den största frågan som vi måste ställa oss är hur får vi bukt med mäns våld och förtryck?

Det gäller att ha en bra infallsvinkel för att komma åt hela problemet. Därför kan jag tycka att det var bra att vi fick ett stämmobeslut om mäns sexutnyttjande av andra medmänniskor i trafficking, istället för bara gentemot kvinnor. Detta för att då blir problemet även ett mansproblem och lyfts tydligare på dagordningen. Samtidigt som vi signalerat att vi måste göra någonting åt mansförtrycket. Det kunde kännas som ett märkligt beslut, men i efterhand gillar jag det bara mer och mer.

Anonym sa...

Jag måste säga att det var ett riktigt bra inlägg du hade hittat, Marie! Visst finns det ett stort problem med mäns våld mot kvinnor och detta relaterat till den maktstruktur i samhället som är skapat av männen. Det är dock viktigt att se till roten till problemet, själva mannens mentalitet som våldsbenägen... oj, flummade jag iväg nu? hm, kanske... så jag lämnar nu ;o)