tisdag, juli 03, 2007

Randigt, rosa och svart

I gamla stan sprang jag på denna långa kö av märkligt klädda människor. Förmodligen hade skivaffären Sound Pollution någon känd människa som signerade skivor. Det är märkligt att så många människor som strävar efter att se så annorlunda ut ändå kan vara så lika...


3 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Klockren iaktagelse!

Anonym sa...

Haha, så där har jag också sett ut. Jag tycker att de är lite söta. Men precis som du säger är det bara ett annats ideal.

Anonym sa...

Från: NIT of Sweden
Datum: 2007-06-02 11:11:56
Till: ordet.fritt@allehanda.se
Ämne: DET GODA LANDET

Det var en gång ett land som hette Godaland. Det låg öster om solen och väster om månen. Under ett otal år hade det pinats av en fullständigt oduglig regering. Folket hade blivit håglöst och efterblivet. Landets undergång syntes nära - men så kom äntligen valåret och det efterlängtade regeringsskiftet blev en verklighet. Godalands innevånare och de som röstat på nya Riksstyrelsen vädrade genast bättre tider. Så även de " insnöade ".Jaha då- det blev en rivstart för den nya Riksstyrelsen . På alla fronter sattes nya friska krafter in. Nu hade Godalands befolkning riktiga representanter I riksdag och I kommunernas förvaltningar - nästan alla I alla fall. Borgelighetens folkvalda ombud stod helt och hållet för den kommande nyordningen och om protester hördes hänvisade man bara till - " Det är väljarnas beslut ". Hela Godaland skulle leva - leva upp ur slöhet och dålig förvaltning. Vanstyret var slut I Godaland !Godalands nytillträdde översteminister var alldeles övertygad om stora framgångar I kampen för rättvisa. Allt för länge hade landets tillbakagång fått breda ut sig - bidrag och subvensioner passiviserade medborgarna I Godaland. Det var inte klokt att så kunnat ske. Att var sjuk utan att det skulle kosta den enskilde någonting , det kunde inte vara rätt. Sjukvårdskostnaderna var ju redan orimliga och att höja skatten var ju otänkbart för det skulle ju I första hand drabba de redan rika och högavlönade och detta allt för hårt . De välbeställda I Godaland hade ju redan tillräckligt med pålagor - av många slag- dessutom fick ju den nya regeringen I Godaland vissa bidrag från de välbeställda,så det gällde att hålla de redan rika om ryggen .Det hela hade blivit bekymmersamt .Men nu fanns ju en duglig regering och en nystart gällde och den skulle omedelbart ta itu med sitt nya värv - att rensa upp I regel- och paragrafdjungel. Nya regeringens medlemmar var ju mycket kloka och erfarna. Ämbetsmännen mycket villiga och kompetenta.Alla undersåtar som röstat på nya regeringen var optimistiska. De hurrade , gång på gång . De såg Godalands framtid an med tillförsikt - ljus och mycket hoppingivande . De litade på sin regering och på sina nya ombud samt på deras enorma klokhet och moral.Detta visste översteministern - men för att inpränta ordentligt I folkets medvetande vidden av den oerhörda kunskap och lärdom regeringens medlemmar hade , lät översteministern genom massmedia meddela detta faktum till allmänheten, samt ordnade

Firmafest för alla kloka I sin regeringskrets – översteminsisterns

Kolleger jublade .Nu var ju klokskapsförhållandet I regeringskretsen självklar och naturlig , om medborgarna I Godaland bara skulle ha en jämförelse med föregående Riksstyrelsens lärdomsnivå. De hade ju rent av varit undermånliga alla de som satt bestämmande I gången tid.Men nu var det frågan om något alldeles enastående . Det fanns en ansamling av kvinnor och män , med sådan hög skolning och politisk medvetenhet att deras make aldrig någonsin funnits I landets styrelse . Denna fruktbarhetens uppbåd av goda hjärnor och kompetenta viljor överglänste gårdagens alla " giganter " , även I vissa kretsar benämnda småpåvar .Ur denna kunskapsfond , skulle enbart godhetens och förträfflighetens yttringar framfödas . Förlossningar , ibland av mycket smärtsamma, skulle ge en avkomma av bästa art . Nya ideèr skulle ta gestalt . Gammalt och murket rensas ut .Fanns det något av värde att bevara ? Visst ! Men det som var gammalt och kanske brukbart måste noga nagelfaras . Med riktig behandling I Godalandets utskottsarbete kanske rent av metamorfoser skulle kunna uppstå . Gamla ruttna ting kunde ju ha en kärna av friskhet ! Men då gällde de att rensa hårt . Få bort den sjuka – ruttnande substansen . Det fanns mycket arbete som väntade det höga ministeriet . Men översteministern var ung och energisk . Detta var en ny start för Godaland . Snart skulle folket, tidigare så molokna och modfällde och utan motiviation, räta sina sargade ryggar och se in I soluppgångens tid . Med hurrarop och glädje skulle de ta emot alla signade gåvor , de förnämsta , privatiseringens förmån, de minskade bidragen till redan fattiga och sjuka samt arbetslösa , skattelättnad för de redan rika, nystartsjobb med låg lön , fastighetsskattens förmånliga förändring , se de som heligt och underbart att de som redan var rika blev rikare- de som var fattiga blev fattigare .Med lämpliga åtgärder på ekonomiska, sociala och medicinska områden , skulle en folkstam av renaste virke växa fram . Svagheten I samhället skulle gå under.De bästa av allt var att : Pärleporten till omvärden skulle öppnas , NATO lockade och strax skulle Godaland vara värdnation för EU – Godaland blev med ens den mest meriterande medlemmen

I unionen ! Innevånarna I Godaland skrek av glädje medan skattemiljonerna rullande ut ur landet .I denna lycksalighetens hänryckning höll konungen ett bejublat anförande :”Härmed förklarar jag rikets namn vara Godaland” !Godalands folk jublade , nu fanns den gyllne framtiden här och de skulle länge leva lyckliga utan bekymmer I många år !B G I J


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


I