torsdag, april 02, 2009

Konsten att gödsla med pengar

Enligt OECD är det samlade biståndet i världen strax över 100 miljarder US dollar. På ett enda möte har världens ledare idag beslutat aatt hosta upp tio gånger den totala budgeten för världens bistånd. Bara för att sätta saken i perspektiv.

Det handlar om 1000 miljarder dollar. Jag får faktiskt lite svindel.

Det är märkligt. Helt plötsligt finns så ofantligt mycket pengar, som ska rädda oss från just det faktum att vi inte har några pengar. Eller kanske snarare att banker, kreditinstitut och företag går på knäna. Frågan är om medicinen verkligen kommer att hjälpa.

Pengar behöver inte nödvändigtvis vara svaret på varje fråga. Varför har, till exempel, inte 100 miljarder US dollar om året lyft tredje världen ur fattigdom? Varför svälter människor i länder som får motta tonvis med livsmedel från den industrialiserade världen? Svaret är givetvis att landets problem i grunden fortfarande är de samma. En korrupt regering, krig, protektionism, handelstullar, ineffektiva industrier osv.

1000 miljarder US-dollars kommer inte att magiskt fixa finanskrisen. De strukturella, och framförallt protektionistiska, hindren måste städas undan. Det måste gå att vara entreprenör, tjäna pengar och handla fritt i betydligt större utsträckning än idag. Och kapitalmarknaden, med alla dess möjligheter för fattiga länder, får inte strypas på grund av misstag begångna av finansvalpar i USA.

Därför känns vissa av punkterna i överenskommelsen så sjukt mycket mer välkomna än den obscent stora pengapungen. Mats Hallgren sammanfattar dem i DN, här kommer några exempel:

• Kraftigt ökade resurser till finansiering av internationell handel och ett nytt försök att få igång globala förhandlingar om mer frihandel. Det borde vara bra för Sverige som är ett mycket exportberoende land.

• Överraskande ökningar av Valutafondens resurser för att rädda nödlidande länder. Det torde vara bra för Sverige och svenska banker, som har stora potentiella kreditförluster i de krisdrabbade baltiska länderna och Ukraina.

• Ett upprop mot protektionism och skärpt övervakning av brott mot frihandelsreglerna kan Sverige, som aktivist för frihandel, ansluta sig till.

Inga kommentarer: