torsdag, december 14, 2006

Grameen bank

Såhär halv tolv en torsdagskväll sitter jag och lyssnar på utfrågningen av Muhammad Yunus som fick Nobels fredspris. Han är ganska fantastisk. Affärsidén är att ge mikrolån till en marknadsmässig ränta. 7 miljoner familjer är anslutna till Grameen bank, 97% av låntagarna är kvinnor och återbetalningsgraden är 99%. Varje dag startar två nya filialer.

1998 gick banken nästan under, två tredjedelar av Bangladesh låg under vatten och människorna klarade inte av att betala tillbaka sina lån. Yunus såg då till att ge nya lån för återuppbyggnad. Istället för ränteindrivning ägnade sig personalen åt att distribuera förnödenheter - som man fick köpa.

Men varför fick människor betala för mat, medicin, saltlösning etc? Yunus svar var enkelt och rakt. Han menar helt enkelt att det man betalar för hushåller man med. När någonting blir gratis kommer vissa människor alltid att roffa åt sig och resurserna kommer att räcka till färre. Han är alltså inte en ond utsugare, bara fruktansvärt smart och pragmatisk.

Yunus menar också att alla människor är entreprenörer, de har bara inte upptäckt det än. Som en konsekvens av detta kan alla människor resa sig ur fattigdomen om de får rätt förutsättningar. En otroligt positiv tanke som gör decembermörkret lite ljusare.

Inga kommentarer: