lördag, september 01, 2007

Mer pisk i voteringar

Rikstingståget är avslutat och strax ska det voteras om Idrott, media och kultur. En inte allt för risky gissning är att stämman snart kommer att avslå mitt yrkande om att avreglera spelmarknaden i syfte att tillåta fler aktörer...

Inga kommentarer: