måndag, maj 17, 2010

Mer sympatier för SD än MP?

Via Barometerns hemsida hittar jag ett webbtest som tillhandahålls av TT Spektra, och som tydligen ska vara ihopsnickrat bland annat med hjälp av Christer Isaksson, Stig-björn Ljunggren och Tommy Möller.

Genom att svara på frågorna antars det att man ska få en fingervisning om var man hör hemma politiskt inför höstens val. Jag provade och fick ett minst sagt intressant resultat. Enligt testet är jag 41,4% Sverigedemokrat. Detta trots att jag bland annat har svarat att:

- Jag instämmer helt i att invandring berikar Sverige
- Jag instämmer helt i att papperslösa bör ha rätt till vård

- Jag instämmer i att Turkiet bör bli medlemmar i EU

- Jag instämmer helt i att vi bör ha en delad föräldraförsäkring

- Jag instämmer i att vi bör ha miljöstyrande skatter

- Jag instämmer att vi bör gå med i EMU
- Jag instämmer helt i att fler unga kan få jobb om LAS skrotas

Jag är inte konservativ på en fläck, inte heller anser jag mig vara ens ett uns sverigedemokrat. Jag skulle tio tusen gånger hellre rösta på Miljöpartiet än på Sverigedemokraterna. Att jag kan ha mycket gemensamt med en Folkpartist, Kristdemokrat eller Moderat kan jag köpa. Men Sverigedemokraterna - aldrig.

Bevare oss från värdelösa webbtester. De tre statsvetarna som ligger bakom testet borde nog ta sig en funderare över sin egen seriositet, för trots "disclaimern" som avslutar testet borde de vara klokare än förminska demokratin till 26 frågor på webben.
4 kommentarer:

Stig-Björn Ljunggren sa...

Visst kan man ha 50 frågor, men jag är inte säker på att SD kommer lägre för den skull, partiet är i många frågor "normala" och därför kommer de hyggligt högt i testet. Det som ändå gör att folk inte vill rösta med dem - eller i många fall ens ta i dem med tång - är deras inställning i några principiellt viktiga frågor.
Och som sagt, testet säger inte vem du ska rösta på. Den är bara en indikation på åt vilket håll man lutar. Det slutliga beslutet måste var och en ta själv utifrån en mängd olika faktorer.

Marie sa...

Tack för kommentaren Stig-Björn. Jag är verkligen ingen expert på partitester, men det borde väl rimligtvis gå att vikta frågorna så att ett partis fokusfrågor ger större utslag? Syftet med ett sånt här test är väl ändå att ge människor en hyffsat rättvisande bild av var de hör hemma politiskt, inte att visa att alla partier har en bredd.

Harald Wieslander sa...

Testet verkar inte ta hänsyn till vilka frågor som är viktigast för de olika partierna, de drar istället alla frågor över en gräns. Kul att man kunde bli vänsterpartist även om man ville skrota LAS dock ! :)

perankersjo sa...

Det måste finns allvarliga fel i konstruktionen.

Stig-Björn kanske kan berätta för mig hur jag ska klicka för att bli centerpartist? Jag har gjort testet fem ggr. Första gången svarade jag utifrån mina åsikter. Resterande gånger har jag med flit försökt pricka in utefter partiets program, stämmobeslut och valstrategi samt prioriteringar. Många (faktiskt alla) jag talat med under dagen har samma erfarenhet.

Det verkar vara mycket lättare för en centerpartist att bli FP eller KD.

Visst kan man hävda att testet inte ger en heltäckande bild men i detta fall är det mycket grövre än så. Partierna lägger stor vikt vid dessa test då de påverkar både väljare direkt och mediabild.

Hoppas ni ser över detta i grunden oavsett om problemet är viktningen eller ett programmeringsfel.

Per Ankersjö,
ordförande i Stockholmscentern