torsdag, september 09, 2010

RUT lönar sig

Läser i DN att Konjunkturinstituet, KI, nu har räknat fram att reformen med hushållsavdrag har betalat sig själv. Socialdemokraternas ständiga påstående i debatterna att reformen kostar pengar kan därmed avfärdas som rent nys.

Östros insisterar dock på att det är en kostsam reform - och menar att den har minskat antalet personer inom äldreomsorgen med 3000. Jag kan inte för mitt liv få ihop hans resonemang. Även om RUT skulle kosta pengar så belastar kostnaden statens ekonomi, inte kommunernas. Och det är kommunerna som betalar kostnaden för äldreomsorgen. Och inte heller har statens bidrag till kommunerna minskat, utan snarare ökat. Bara i år får kommunerna 17 miljarder extra för att klara krisen, på sikt är nivåhöjningen 5 miljarder.

Socialdemokraternas argumentation mot RUT blir allt mer märklig, onyanserad och osaklig. Gillar du också RUT? Kika in på sidan www.gillarut.se och ta ställning för fler företag, för ökad valfrihet och för fler jobb.

Inga kommentarer: