lördag, augusti 27, 2005

Nuder pressar

Som bekant har regeringen, med Nuder i framkant, på sista tiden presenterat div. åtgärdspaket för att skapa nya jobb, vissa satsningar i den stundande budgeten har träffat ganska bra, tex. satsningen på soloföretagen.

Men ibland börjar man fundera, en av åtgärderna är skapandet av ännu fler högskoleplatser, närmare bestämt 15 000 st. Samtidigt satsar man på ett åtgärdsprogram för 7500 arbetslösa akademiker, det är någonting som inte stämmer... Ett plus ett blir helt plötsligt fyra och jag börjar fundera på om regeringen ser våra högskolor för en avstjälpningsplats för ungdomar utan annan sysselsättning. Vi plockar in dem i ett system, låter dem låna pengar, kastar ut dem till en värld där deras utbildning inte efterfrågas - och kräver sedan lånade pengar tillbaka. Vackert jobbat, en nödlösning för att putsa siffrorna.

eller som sap.se uttrycker det - att pressa ner arbetslösheten är vår viktigaste uppgift. Precis! Det är exakt detta som är kärnan i den ruttna persikan; att med alla till buds stående medel pressa ner arbetslösheten. Jag kan nästan höra en stånkande minister; präääässsa, präääässa!

Tänk om man nån gång hörde det befriande vrålet; skaaapa, skaaaapppa! För är det inte det vi borde fokusera på? Att skapa nya jobb, att skapa möjligheter. Det måste vara möjligt att få jobb utan 180 akademiska poäng. Väljer du en Högskoleutbildning ska du veta att det är en utbildning med substans och att din satsade tid och dina investerade pengar leder till ett jobb.

Inga kommentarer: