söndag, oktober 08, 2006

Nationalsocialistisk logik

Hittade följande stycke på nationaldemokraternas hemsida:

"Valresultatet verkar nu vara färdigräknat och man kan konstatera att Nationaldemokraterna bestått eldprovet. Organisationen hamnade under mellanvalsperioden i en svår svacka efter en alltför kraftig medlemstillströmning. Bland annat innebar det att tre av de fyra fullmäktigeledamöterna lämnade sina uppdrag i partiet."

Det är ju lite olika det här hur man ser på medlemmar. Citatet säger en del om vilken typ av människor Nationaldemokraterna attraherar - de ses ju uppenbart mer som en belastning än som en tillgång.

Inga kommentarer: