måndag, januari 14, 2008

Ahlin överraskar

Det är synd att hylla socialdemokrater och jag brukar inte göra det i onödan. Efter Urban Ahlins lysande tal om säkerhetspolitiska utmaningar i ett internationellt perspektiv, måste jag dock göra ett undantag från regeln.

Helt fritt, utan att en enda gång ta stöd av manus, tar han med oss på en resa österut. Han påpekar vikten av handeln runt Östersjön, han pratar om den fantastiska ekonomiska utvecklingen i baltstaterna. Han pratar om vikten av en liberal ekonomi och frihandelsavtal med afrikanska länder.

Gasledningen berörs på ett balanserat och relevant sätt. Han menar att den inte bara är ett miljöpolitiskt problem, utan kan komma att bli ett säkerhetspolitiskt problem. Eller som Ahlin säger (fritt citerat);

”Jag är fullt medveten om att det låter som att jag målar upp ett katastrofscenario. Jag tror inte att det handlar om spioner i rören, eller övervakning från plattformarna, men vi måste se på frågan i ett 30-års perspektiv.”

Gårdagens debatt om den gemensamma värdegrunden fångas upp i diskussionen om våra utlandsstyrkor. Urban menar att vi går mot en utveckling där demokratin blir mindre viktig i de internationella insatserna. ”Vi skiter allt mer i demokratin, vi fixar fred och stabilitet, sen packar vi och drar. Den diskussionen pågår allt mer”. Bush får delvis beröm för sitt agerande gentemot Saudiarabien efter 11: e september.

Sammanfattningsvis kan Ahlins anförande ses som en indikator på att vi fortfarande är tämligen överens om den övergripande analysen av säkerhetspolitiken. Det känns skönt, frågorna är för stora och för viktiga för att bli partipolitiska slagträn. Därför kan jag med gott samvete bjuda Ahlin på denna hyllningsblogg. Han får den alldeles gratis dessutom.

Inga kommentarer: