onsdag, januari 02, 2008

Feminist eller manshatare?

Pär Ström, från tankesmedjan Den nya välfärden, skriver i dag på Svenska dagbladets debattsida om den statliga feminismen som kuvar männen. Det är en intressant artikel, Ström lyfter flera olika aspekter då män drabbas av vårt ojämställda samhälle, de flesta av dem har jag skrivit om tidigare på min blogg. Det blir dock lite svårt att hävda att Pär Ström för en konstruktiv jämställdhetsdebatt med citat som detta;

”Feminismen låtsas kämpa för jämställdhet men vill i verkligheten bara skaffa förmåner för den egna gruppen.”

Ström lyfter en rad olika exempel: Ove blir misshandlad av sin tjej, ingen tror honom. Givetvis helt galet, vi bör ha ett genusneutralt rättssystem, dit är det långt. Men skribenten bör vara tämligen medveten om att det är den feministiska debatten som över huvud taget har lyft frågan om hur vi bedöms efter kön i den svenska rättsapparaten.

Han fortsätter med exempel om den ojämställda vården, vårdnadstvister, värnplikten, arbetslivet, olika cancerformer etc. I sak har han rätt. Det finns tillfällen då män inte behandlas jämlikt. Det är få feminister som förnekar detta, men den mängd orättvisor som drabbar kvinnor, den verkar vara totalt oviktigt i sammanhanget.

Ett annat intressant citat är detta;

”De underlägen som kvinnor har gentemot män är mycket väl­dokumenterade genom feminismens omfattande (till stor del skattefinansierade) lobbyverksamhet. Mäns underlägen tigs däremot oftast ihjäl.”

Pär Ström konstaterar alltså själv att feministerna har gjort ett bra jobb med att upptäcka, problematisera och dokumentera de tillfällen då kvinnor hamnar i underläge gentemot män. Det faktum att liknande situationer uppstår även för män är tydligen en orsak att skrota feminismen.

Jag är övertygad om att jämställdhet inte skapas genom konflikt och polarisering, varken från oss feminister eller från Per Ströms något uppskruvade debattartikel. Kvinnors kamp för jämställdhet har pågått länge, fundera en sekund på hur Sverige och världen hade sett ut utan dessa modiga och banbrytande kvinnor. De har slagits stenhårt för att steg för steg ta sig in på områden som tidigare varit enkönade. De är pionjärer och politiska förebilder, utan dem hade världen sett annorlunda ut.Det är viktigt att lyfta fram exempel på när en ojämställd värld drabbar även män.

För mig står det inte i motsats till att vara feminist, därför känns inlägget på brännpunkt trist och nästan lite sorgligt.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Trevligt att hitta en blog som är lite balanserad i kommentarer om debattartiklar.

håller med om att pär ströms artikel går lite över gränsen. men på det hela så bör man fundera lite på vad Pär försöker säga.

tror att vad du uttrycker om att de två inte står i motsatsförhållande till varandra? i hur man löser dom.

Pär tror jag kallar detta för "humanism" i sin artikel

Dan

Marie sa...

Hej Dan! Jag är övertygad om att man kan vara både humanist och feminist. Feminismen är för mig ett verktyg för att skapa en jämställd värld, eller för den delen en humanistisk värld i bemärkelsen att människan bedöms efter sina individuella egenskaper, inte sitt kön. Jag tror att skillnaden mellan mitt och Pärs resonemang ligger i analysen av hur världen ser ut i dag.

Anonym sa...

Feminismen är främst fokuserad på kvinnors situation och endast på de olika könen. Man förminskar problem för andra grupper så som invandrare och handikappade.

Vi borde arbeta för allas lika rätt och rättvisa. Alla är vi individer och därför borde vi utgå ifrån dessa inte generaliserade grupper. Fokus ska ligga lika på alla orättvisor och alla former av diskriminering

Anonym sa...

Jag tycker att det är dags att man lyfter fram de orättvisor som finns mot män idag. Det finns kvinnor som slåss med mycket smutsiga vapen, och många män far illa. Jag är för jämlikhet, men femenismen har gått överstyr nu. Sluta att alltid måla upp kvinnor som dom stora förlorarna, dom har en fruktansvärd makt över männen på vissa områden, glöm inte det.

John sa...

Det feminısmen gör e bra, men som sa manga e inne pa sa fokuserar feministerna inte pa de omradena dar de har makt. Vill man na full jamnstalldhet sa borde man fokusera pa omraden dar man faktiskt i egenskap av kvinna har en enorm makt över mannen.

Den övervagande massan av kvinnor haller ju inte med tokfeministerna. Inte heller mannen som vet att kvinnor faktiskt inte e offer ı dagens samhalle. Kvinnor för otroligt mycket gratis bara genom at vara kvinnor. Och faktiskt till förman för mannen. Par Ström lyfter fram viktiga saker och de omraden dar kvinnor faktiskt har mer makt an mannen. Folk (man som kvinna) e javligt trötta pa feminismen som den ser ut idag. Reaktinerna har faktiskt funnits ett tag nu. Det gladjer mig.