fredag, april 25, 2008

Man vet att man har åkt för mycket tåg...

... Om man vet hur allt i bistron smakar och vad det kostar. Mackan med Västgöta Klosterost är torr som vetekli utan vatten.

... Om man har löst korsordet i Kupé så många gånger att man kan det utantill.

Är på väg till Östersund för att prata kvinnors företagande på en pubkväll. Jämtland är intressant på flera sätt. Åre blev utsedd till Sveriges bästa kommun för kvinnliga företagare, vilket i praktiken innebär att man är bäst i en klass där alla har IG.

Sett i ett europeiskt perspektiv är Sverige trea från botten i ligan över var flest kvinnor försörjer sig genom eget företagande. Vårt företagsklimat är bland de mest mansdominerade i världen.

Fler företag behövs, inte minst i Jämtland och övrig glesbygd. Det ligger en enorm outnyttjad potential i kvinnors företagande.

En annan intressant fakta om Jämtland, som kanske inte är direkt relaterat till ovanstående, är att Strömsunds kommun kommer högst upp i TCO:s pappaindex (över antal pappor som tar ut föräldraledighet, samt antalet dagar de tar ut). Jämtlands kommer på plats tre i länstoppen.

Ganska överraskande måste jag säga.

Inga kommentarer: