söndag, januari 01, 2006

Europa

Hej!
Den 7:e juni är det val till Europaparlamentet. Jag kandiderar därför att jag är övertygad om att EU behövs för att lösa de frågor som är för stora för oss att besluta om i Sverige. Det kan till exempel handla om att minska utsläppen av koldioxid, att främja fred i världen, att ge kvinnor och män samma rättigheter eller att se till att din utbildning värderas lika i hela Europa.

Jag tror på Europas möjligheter och kraft att förändra världen. Det betyder inte att jag tycker att EU är perfekt. EU ska inte pyssla med allt, men bli bäst på det man väljer att göra. EU:s osolidariska handelspolitik behöver förändas och murar mot omvärlden behöver rivas.

Jag vill berätta vad jag vill jobba med i EU. Jag vill också ge dig ett par bra argument till varför det är viktigt att man röstar den 7:e juni.


Öppenhet
Som Europaparlamentariker vill jag jobba för att:  • Arbetskraftsinvandringen till Europa ska släppas fri
  • EU ska ta ett gemensamt och solidariskt ansvar för asyl- och flyktingpolitiken
  • Ipred-direktivet ska slängs i papperskorgen, EU bör inrätta en Europeisk integritetsombudsman.

Miljö
Som Europaparlamentariker vill jag jobba för att:


  • EU:s handel med utsläppsrätter ska omfatta alla företag och på sikt bli ett globalt system. Det ska kosta pengar att skita ner.
  • EU ska ge mer pengar till klimatbistånd. Det hjälper fattiga länder att ställa om till hållbarhet. Biståndet ska också inriktas på entreprenörskap och hjälp till självhjälp.
  • Eu bör inrätta en europeisk miljödomstol som har rätt att döma både länder och företag

Jämställdhet
Som Europaparlamentariker vill jag jobba för att:


  • Abort ska bli en rättighet i Europa
  • Kvinnors representation i EU:s beslutande församlingar ska öka
  • Fler kvinnor i EU ska ha ett jobb att gå till. Att bara 60 procent av kvinnorna i EU finns på arbetsmarknaden duger inte. Ambitionsnivån i Lissabonstrategin behöver höjas.

Tre orsaker att bry sig:

1. EU påverkar ditt liv. Mer än 65 procent av alla beslut på ett vanligt möte med dina kommunpolitiker är påverkade av EU. Få människor struntar i valet till kommunfullmäktige, men så mycket som 75 procent av alla unga bryr sig inte om att gå och rösta till Europaparlamentsvalet. Jag vill inte ge bort min röst till någon annan, vill du?

2. EU är ett lyckat fredsprojekt. Genom unionen har vi lyckats att ena ett krossat Europa. Det har visat sig att samarbete, demokrati, fri rörlighet och handel leder till välstånd och fred. Att inte rösta är att spotta på den fredskamp som andra människor runt om i världen slåss och dör för, varje dag.

3. Sverigedemokraterna knackar på dörren till Sveriges Riksdag, men först vill de komma in i världens största demokratiska parlament – Europaparlamentet. Det låga valdeltagandet kan göra det möjligt. Använd din demokratiska rätt och se till att ett parti som tror på öppenhet och alla människors lika rätt och värde kommer i Europaparlamentet istället.

Jag tänker rösta, tänker du?

Inga kommentarer: