söndag, augusti 12, 2007

Våra nordiska vänner

I helgen har den Nordiska centerungdomens förbund - NCF samlats i Stockholm. Det nordiska samarbetet är någonting nytt för mig, men precis som CUF:s andra samarbetsorgan LYMEC och IFLRY är det i verkligheten så att besluten inte får något världsomspännande genomslag. Det är inte genom våra resolutioner och beslut vi förändrar världen.

Däremot är jag fullt överygad om att samarbetet i sig kan förändra världen. På ett möte med LYMEC kan en Kosovoalban och en Serb diskutera internationella frågor och ta en öl efteråt. På IFLRY kan deltagare från Ghana dela med sig av sina erfarenheter med oss i norden, och jag kan diskutera liberalism med någon från Ecuador. Det är både stort och fantastiskt.

Man krigar inte med sina vänner. Jag är övertygad om att ju mer vårt utbyte ökar, desto mer vi lär oss om varandra, förhoppningsvis inser vi också att våra likheter är långt större än våra olikheter.Kanske är det lite naivt att tro att de liberala samarbetsorganisationerna bidrar till världsfreden, det struntar jag i. Det är skönt att vara lite naiv ibland.

Inga kommentarer: