måndag, september 12, 2005

Att fem gånger fråga varför...

Radio City kör just nu en reklamjingel med ett bilföretag, den går ungefär såhär;

"På Toyota har vi satt i system att fem gånger fråga varför, därför att vi söker efter orsaker inte fel. Som det här till exempel; Det finns en oljefläck på golvet -varför det? För att en maskin läcker olja -varför gör den det? För att en packning läcker -varför läcker packningen? För att vi har köpt dåliga packningar -varför har vi gjort det? För att vi går efter priset -varför det? För att säljarna premieras för kortsiktiga besparingar. Lösningen på oljefläcken blev alltså att ändra premieringssystemet för säljarna för att få dem att tänka mer långsiktigt."

Mycket fritt tolkat, men jingeln dök upp i huvudet när jag läste dagens DN och artikeln om att Nationella prov är orättvisa. Undersökningen visar att elever vid praktiska program och elever från andra kulturer missgynnas av proven, slutsatsen blir att proven måste göras om.

DN skriver:

"Skolverket kommer nu att se om mängden text kan minskas och den språkliga nivån förenklas (...)"

Tänk om man frågade varför fem gånger...

Vi ser att vissa missgynnas av proven -varför då? För att de läser praktiska program eller har invandrarbakgrund - varför missgynnas just dessa? För att de inte har grepp om den svenska kulturen/språket eller för att de endast är intresserade av sitt framtida yrke -varför är det så? För att skolan inte klarar av att motivera dem och ge dem tillräckligt med kunskap. Varför då? För att vi har en skola där vi tidigt tappar greppet om elever och inte kan ge dem tillräckligt med kunskap. -Vaför? För att vi fokuserar för lite på vilken kunskap eleverna verkligen har och för att vi inte har tid eller pengar att hugga tag i dem som skulle behöva mer stöd.

Problemet är att vi har elever i gymnasieskolan som inte klarar av språket i de nationella matteproven, som inte har kläm på de mest grundläggande kunskaperna. För mig kan aldrig lösningen vara att sänka kraven, det är ett svek mot dessa personer som faktiskt förtjänar att förstå texten i ett nationellt prov. Oavsett om man kommer från Iran eller Sverige, om man ska bli naturvetare eller snickare.

1 kommentar:

Mikael sa...

hhmm, det verkar vara en stark tendens i Sverige att så fort för många inte lever upp till något krav eller har svårt att prestera så skall kraven sänkas. Detta för alla minsann skall få lika bra resultat eller klara proven eller liknande.

Frågan är vilken strategi som på sikt egentligen skapar flest förlorare? Kravlösheten.

Samma fenomen är ju tyvärr även alltför vanligt på våra universitet också. För många kuggar? Då finns det alltid gott om lärare, som tycker synd om studenterna och/eller vill ha bra utvärderingar, som sänker kraven och pressar igenom allt fler med allt sämre kunskaper.

Att stå redo för kunskapssamhället, är väl visst vad sittande regeringen brukar referera till!?