måndag, april 02, 2007

Om Påven vore kvinna

I dagens SvD ställer Centerkvinnornas ordförande Annika Qarlsson krav på att utländska kvinnor ska kunna göra abort i Sverige avgiftsfritt. Det finns en viktig poäng i Annikas resonemang, så länge illegala aborter i hemlandet är billigare än legala aborter i ex. Sverige kommer man aldrig åt problemet. För rika kvinor finns alltid lösningar, för fattiga kvinnor är valet ofta obefintligt.

Var sjätte minut dör en kvinna till följd av illegala aborter. Det finns många sätt att komma till rätta med problemet, preventivt arbete, kunskap, bistånd, osv. Men rätten att bestämma över sin egen kropp får aldrig bli en ekonomisk fråga.

I praktiken kommer förslaget om att tillåta utländska kvinnor att göra abort i Sverige främst beröra kvinnor från Polen, Irland och Malta. Ibland önskar jag att Påven vore kvinna, någonting säger mig att katolska kyrkans inställning inte vore riktigt lika rabiat om så vore fallet.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Vet du vad jurister säger om svensk skyldighet (liability) i fall när något går fel - som alla människans åtaganden oundvikligen brukar göra - under eller efter en abort åt en utländsk kvinna? Skulle svenska skattebetalare riskera att bli ersättningsskyldiga? Brukar man stämma läkare och sjukhus i Sverige (jag bor i stämningscrazy USA) eller kan man lita till att utländska patienter friar Sverige från ansvar?

Joel sa...

Anledningen att man vill ha fria aborter för kvinnor från andra länder är ju just för att öka säkerheten...
Naturligtvis kan något gå fel i enstakla fall, så är det med allt, men det är ju ingen aspekt som är avgörande i frågan.
Kvinnornas säkerhet måste vara viktigare än att skydda sig mot eventulle stämninga...

Anonym sa...

Det är ändå att stort ansvar att ta på sig, att göra medicinska ingrepp, vad det än gäller. Jag har inte argumenterat mot förslaget; bara för att det måste vara juridiskt cementerat när man psov inbjuder utländska patienter. Jag skulle ha samma frågor om det gällde att gå ut med att göra höftbyten till dem som inte får det i sina länder. (torde inte hända då man har fulla händer med svenska höfter?) Och allsköns problem kommer till daga ibland i efterskott när det gäller graviditeter. Jag bara hoppas de ledande vet vad de gör.

Marie sa...

Hej A-k!
Jag antar att det går att hitta fall som tar upp "liablity" aspekten från ex. Storbrittanien som har gett utländska kvinnor rätt att komma dit och göra abort sedan deras nuvarande abortlag infördes på 60-talet.

Jag antar också att samma regler gäller som vid andra fall där man vårdar någon från annat land. Förmodligen skulle det i sådant fall handla om en anmälan till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, som sedan friar eller fäller.

Anonym sa...

Tack för svar, Marie!

Jag har bara för mig att när det handlar om att aktivt uppmuntra patienter att komma till Sverige så drar man nog på sig ett större ansvar för eventuella följder än om en utländsk patient råkar skadas eller bli sjuk under en tillfällig vistelse. Har nog sett för många advokatprogram på T.V.! :)

Anonym sa...

Om ni visste hur sena aborter går till, ser ut, skulle ni inte medverka till en lag som gör att just de sena aborterna verkar kunna öka. Legala aborter utan prövning är faktiskt inte möjligt i något annat land i Europa än i Sverige.