lördag, mars 11, 2006

Försök till ledare

Nu har jag lyckats konstruera något som ska likna en ledare...

Köksbordets försvarare

Familjens förhandlingar sker allt som oftast vid köksbordet, men makten är begränsad. Diskussionerna stannar oftast vid privatekonomi samt strategisk tidsplanering över dagishämtning, fotbollsträning och matinskaffande. Det är ämnen som fungerar ganska bra att bestämma om vid pleniförhandlingar i köksbordsparlamentet.

Problemen uppstår när ditt eget parlament vill ta sig större befogenheter, kanske bestämma över vilket dagis du vill lämna ditt barn på eller hur din kommun ska prioritera dina skattepengar. Konstigt nog känner sig även kommunpolitikerna maktlösa. Enligt en undersökning från organisationen Sveriges kommuner och landsting funderar många kommunpolitiker på att hoppa av sina uppdrag. Hälften anger maktlöshet som ett av skälen. En tredjedel tycker att det är för svårt att påverka. Om inte ens våra förtroendevalda kommunpolitiker anser sig kunna påverka, var ligger då makten?

Den socialdemokratiska maktdominansen har skapat de maktstrukturer som finns idag, den borgerliga Alliansen tenderar att krama systemen. I visionen för Sveriges styre utgår man från de maktstrukturer som redan finns. Det finns i stort sett ingen diskussion om hur makt ska fördelas, utom möjligtvis hos centerpartiet. Hos centerpartisterna pratas det om maktfördelning och ett starkt regionalt styre. Det senaste påfundet är ”köksbordsdemokrati”. Man kallar tankarna Högforsprincipen, med inspiration av Fälldins Ramviksmodell, där man alltid tog hänsyn till vilken påverkan besluten fick för den enskilda människan.

En intressant konflikt uppstår när man sätter detta i motsats till socialdemokraternas regleringsiver. Heltidsutredningen har stötts och blötts i media. Kort innebär den att heltidsanställningar ska bli normen och att den som idag jobbar deltid ska erbjudas heltid inom tre år. Företagarorganisationernas reaktioner på förslaget har varit hårda, man menar att detta innebär att färre kommer i arbete. En annan, kanske viktigare poäng, är att staten kraftigt överträder sina befogenheter då man går in och petar i privata företags organisation.

Det senaste på regeringens konferensbord är den så kallade. Matutredningen. Den kommunala debiteringen av mat inom äldreomsorgen ska bli mer rättvis. De gamla ska därför betala olika mycket för maten beroende av inkomst. Bit för bit plockar man bort kommunmedborgarnas möjlighet att själva påverka den kommunala ekonomin. Varje inskränkning av det kommunala självstyret flyttar makten längre bort från ditt köksbord. Varje likriktning av kommuners verksamhet hämmar konkurrens och idéutveckling.

Centerpartiets ledare Maud Olofsson har tagit som sin uppgift att ta den politiska fighten för människors rätt att bestämma mer själva. Kanske kommer vi i framtiden att minnas Maud Olofsson som köksbordets försvarare.

1 kommentar:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Kul att träffas i helgen Marie! Och det är kul att läsa dina texter. Jag kommer att lägga ut mina "ledare" på min blogg, den första ligger här:
http://lakonism.blogspot.com/2006/03/rda-gardiner-ret-om.html