onsdag, maj 09, 2007

Stora transportdagen

Det har varit en intensiv dag på många sätt. Mitt uppe i allt smet jag iväg en timme för att vara med på Stora Transportdagen. Tillsammans med Claes Norgren, GD Konkurrensverket, Peter Jeppsson, VD TransportGruppen, Jan Sundling VD Green Cargo och Torborg Chetkovich, vice VD på Veolia, diskuterade jag framtiden för en Europeisk transportpolitik.

I det mesta var samsynen stor och det är bara att konstatera att transportnäringen har stora utmaningar framför sig. Jan Sundling på Green Cargo var särskillt tydlig med att branchen inte har råd att lägga ansvaret för framtid och fortlevnad på politikerna. Den politiska uppgiften är snarast att bereda vägen och undanröja strukturella hinder. Visioner och strategisk planering måste komma från någon annan...

Det är en mycket sund syn. Om fler delade den skulle mängden gnäll i Svensk samhällsdebatt sjunka lavinartat. Glaset kan vara havfullt eller halvtomt och globalisering kan vara ett hot eller en möjlighet - beroende på vem du frågar.

Inga kommentarer: