söndag, maj 31, 2009

Dumpade löner?

Socialdemokraterna vill göra svenska kollektivavtal till en fråga i EP-valet, och presenterar idag en rapport om hur de vill förändra det så kallade Utstationeringsdirektivet. Om man ska ta det hela från början så handlar det om Lavaldomen. EG-domstolen slog fast att fackförbundet Byggnads agerande när ett Lettiskt företag ville bygga en skola i Vaxholm var felaktigt. Domen slår också fast att svenska fackförbund har rätt att agera för de svenska kollektivavtalens hårda kärna, som bland annat omfattar minimilöner i kollektivavtal, semester, arbetstider och en del annat.

Ändå har jag mött socialdemokrat efter socialdemokrat som hävdar att Sverige nu står inför en omfattande lönedumpning, man hotar med löner kring 20 eller 30 kronor. Ulvskog går till och med så långt att hon kallar företaget Hyrletts verksamhet för människohandel. Det är pinsamt, och framförallt ren skrämselpropaganda. Om man anser att minimilönen i ett svenskt kollektivavtal (som ligger bland de högsta i Europa) är likvärdiga med en dumpad lön, ja då är det nog läge att göra ett bättre jobb i nästa avtalsrörelse. Visa mig gärna på det kollektivavtal som har lägstalöner på 20-30 kronor i timmen. Och om det råder oklarheter kring vad minimilönen egentligen är enligt avtalet, ja då är det läge att vara tydligare.

I ett fritt samhälle har man rätten att teckna ett avtal, men också rätten att låta bli. Om ett Lettiskt företag lever upp till minimikraven i ett svenskt kollektivavtal, samt följer övrig arbetsrättslig lagstiftning i landet så är det inte rimligt att företaget sätts i blockad, och som i fallet med Laval, tvingas i konkurs. Den fria rörligheten i ska EU bevaras, och om inte arbetarrörelsen står på de Lettiska arbetarnas sida så tänker jag göra det.

Inga kommentarer: