tisdag, maj 12, 2009

Vackert Rayman

Efter ett litet personligt vendetta med SJ är mina resor nu mera av det trevligare slaget, det svarta priokortet ger mig bland annat fri tillgång till internet. Lovly. Sitter på tåget på väg mot Jönköping, och kampanj samt Vårruset. Passade på att läsa Sanna Raymans fina ledare om Centerpartiet. Nu är jag visserligen part i målet, men det är lite som poesi.

"När en socialdemokrat säger sig vilja värna den lilla människan innebär värnandet i praktiken att alla små pysslingars frihet kringskärs eftersom det är enklast så. Det är stordriftsideologi anpassad för massorna.

När en centerpartist säger samma sak menar han eller hon i regel att man bör ge varje liten individ förutsättningar att nå längre och högre. Det är kanske inte lika enkelt, men det är bra mycket trevligare som människosyn betraktat. Ett småskaligare sätt att syssla med ideologi på, helt enkelt. Centerpartister har inte socialismens romantiska föreställning om kollektivet för ögonen. En centerpartist kan och vill själv."

Ytterligare kommentarer känns överflödiga.

Inga kommentarer: