onsdag, november 28, 2007

Bättre med blodapelsiner än likslipade glasprismor

Ett av mina nyare projekt i livet är att vara side-kick i ett litet bokprojekt om betydelsefulla kvinnor i centerrörelsen. På ett av våra arbetsgruppsmöten hittade jag boken Moderata pionjärer, Kvinnor i politiskt arbete 1900-2000. En mycket intressant bok. På sidan 73 hittar jag historien om Ebon Andersson.

Sjömansdottern Ebon föddes 1896 i Göteborg, hon var nummer sju i en skara av tolv barn och växte upp i en etta. 19 år gammal blev hon styrelseledamot i bokbinderifackföreningen, ett år senare ordförande för den kvinnliga sektionen. När facket kollektivanslöts till socialdemokraterna reagerade Ebon med att begära utträde;

"Det är en vanlig missuppfattning att en person inte kan vara en god fackföreningsmedlem och samtidigt bekänna sig till t.ex. högerns politiska idéer. För min del, och högerns också för den delen, är det en självklar sak att solidariteten inom fackföreningen, det goda kamratskapet och det gemensamma arbetet på bättre villkor i olika avseenden inte behöver ha med politik att göra. Något betydde det väl också att jag hörde till en familj av utpräglade individualister, där ingen älskade färdiga åsikter utan alla tänkte på egen hand! Över huvud taget tycker jag bättre om människor som är mer lika blodapelsiner än lislipade glasprismor."

Mitt kvällsnöje framöver i vinter ska bli att plöja igenom denna tjocka bok fylld av starka kvinnor värda att beundra. För övrigt har jag idag ägnat två timmar åt ett rundabordssamtal om varför vi har en ojämställd arbetspendling, ett ojämställt arbetsliv och en ojämställd fördelning av hemarbetet. Vi skriver snart 2008 i kalendern och det finns en del kvar att göra.

2 kommentarer:

Mattias Andersson sa...

Hej Marie!

"Ojämställd arbetspendling" handlar det om varför vi män tvingas arbetspendla i betydligt större utsträckning och avstånd än kvinnorna...?

Marie sa...

Hej! Män pendlar, precis som du säger, längre avstånd. De pendlar också i högre utsträckning över kommungränserna. En mycket stor del av dessa män reser med bil, kvinnor reser som sagt kortare avstånd och en stor majoritet av resorna sker med kollektivtrafik. Kvinnors arbetsmarknad är alltså mer geografiskt begränsad än männens vilket givetvis är en nackdel i dagens samhälle då rörlighet blir allt viktigare.

Det finns många mer aspekter av detta, men det är onödigt att skriva en hel uppsats :-)