torsdag, november 03, 2005

Publicerad i värmlands folkblad

Följande debattartikel var idag publicerad i Värmlands folkblad.

Debatt: Låt de unga ta makten över sina liv
Ge dem F-skattesedel från födseln

2005-11-03

Möjligheterna för unga att skapa ett självständigt och självförsörjande liv har minskat drastiskt. Vi vill skapa ett system med lärlingsutbildning och införa entreprenörskap i skolan. F-skattesedel ska tilldelas alla vid födeseln. Det föreslår CUF Värmland.

Sverige är fantastiskt! Vi lever i ett fritt land, där alla på pappret ges samma möjligheter, vi har hög materiell standard, en hög medellivslängd, högkvalitativ vård och ett bra utbildningssystem. Trots detta är arbetslösheten mycket hög, segregationen stor, invandringspolitiken en katastrof, och sjukskrivningstalet skyhögt. Vi har världens högsta skatter, borde vi då inte ha världens högsta välfärd? Ekvationen går inte ihop, vi har alla förutsättningar men vad händer med våra pengar och varför uppstår de problem vi ser så tydligt?

Vi går genom skolan, tolv år av utbildning, vi tar studenten fyllda av ambitioner och drömmar, men kastas ut i en värld där vår kompetens inte efterfrågas och där vår utbildning inte räcker till. Som ung i dag upplever man ibland en stor maktlöshet.

FÄRSKA SIFFROR från SCB visar på att ungdomar i större utsträckning får tidsbegränsade jobb, sover mindre, mår sämre och dessutom ökar inte våra inkomster i samma takt som de äldres. Bostadsmarknaden är stenhård, fler och fler tvingas att bo kvar hemma hos sina föräldrar. Möjligheterna att skapa ett självständigt och självförsörjande liv har sedan 1980-talet minskat drastiskt.

Centerpartiets Ungdomsförbund vill ge unga möjligheter att ta tillbaka makten över sina egna liv och skapa sin egen försörjning. Varannan företagare i Sverige är över 50 år, det säger sig självt att om det blir attraktivt att driva företag så kommer företagsamheten att minska rejält.
Varför reagerar inte regeringen? I budgetpropositionen har företagsamheten nästan helt glömts bort, jobb ska tydligen skapas i den offentliga sektorn, man glömmer allt för lätt bort var pengarna kommer ifrån. Tillväxt skapas genom företag, företag skapar jobb, anställda och företag betalar skatt, skatten finansierar vår välfärd.

Det kan konstateras med den enklaste logik att om det inte finns intäkter så blir fördelningen av kostnader ointressant, då det inte finns något att fördela. Det är något av kärnan av varför Sverige halkar efter i världens välståndsliga. Vi har en regering som enbart fokuserar och diskuterar kostnadsposterna och inte intäktsposterna i statsbudgeten.

REGERINGENS inkompetens får tydliga konsekvenser för unga i Värmland, där arbetslösheten bland människor mellan 18 och 25 år har ökat med två procent det senaste året. 12,2 procent av Värmlands unga står i dag utanför arbetsmarknaden, konkret innebär det att 2 669 ungdomar står helt utan sysselsättning, eller finns placerade i Ams-åtgärder, detta visar arbetsmarknadsmyndighetens egen statistik.

CUF VILL skapa ett utbildningssystem med lärlingsutbildningar och vi vill införa entreprenörskap i skolan. F-skattesedel ska tilldelas varje människa vid födseln, på samma sätt som du i dag får a-skattesedel. CUF vill att du som företagare ska omfattas av samma trygghetssystem som en anställd, det ska vara billigt att anställa, reglerna ska förenklas och riskerna ska minimeras.

Detta gör sig inte självt utan kräver ett maktskifte, socialdemokraterna har styrt i 61 av de senaste 70 åren, de har haft chansen att förändra, men har inte tagit den. Vi vill bygga ett grönt, friskt och företagsamt samhälle, Sverige är fantastiskt!

LARS NYBORG,
distriktsordförande CUF Värmland

CAMILLA AXELSSON,
distriktsstyrelseledamot CUF Värmland

MARIE WICKBERG,
ombudsman för CUF i Värmland

Inga kommentarer: