lördag, augusti 14, 2010

(s)killnad på folk och folk?

NWT skriver idag om företaget Hemänglarna som befarar att de får säga upp nästan alla sina 18 anställda om avdraget för hållstjänster, och den säkta arbetsgivaravgiften för unga, försvinner vid en eventuell röd-grön valvinst i höst.

Berit Högman (s) försvarar förslagen, och menar att det är fullt rimligt att man har subventioner till äldre - men inte till unga stressade småbarnsföräldrar, eller att man har subventioner till mannen som snickrar på ett fönster - men inte till kvinnan som städar det. Det är ett oerhört märkligt resonemang som i grunden bygger på att det är skillnad på folk och folk. Synen att det är mindre fint att städa, än att snickra och att man baske mig ska klara av allt själv om man är stressad småbarnsmamma lyser igenom i Högmans resonemang.

Konsekvensen blir att många av de 76 nystartade företagen inom hemtjänstsektorn i Värmland kommer att få avskeda, eller lägga ned - vilket i sin tur leder till att unga, kvinnor och invandrare kommer att förlora jobben. En enda person som går från arbetslöshet till arbete med hushållsnära tjänster ger stat och kommun ett tillskott på närmare 140 000 kronor per år. (Enligt Riksdagens Utredningstjänst) De skattekronor som trillar in på grund av att allt fler jobbar vitt, kommer att återgå till den svarta sektorn eller helt försvinna. Vem vinner på det?

NWT skriver också om "Praktikant-Maries" besök på Max. Läs det här.

Inga kommentarer: